SM-BOSS – Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

SM-BOSS logo

Elastyczny

SM-BOSS przeznaczony jest do wspomagania zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami. Korzystają z niego firmy o różnych profilach działalności: handlowe, usługowe, produkcyjne, biura rachunkowe, itp. Może pracować zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku. Posiada możliwość pracy w kilku oddziałach firmy oraz z wieloma zestawami danych. Nasz system z łatwością dostosuje się do specyfiki Twojego Przedsiębiorstwa.

Zgodny z przepisami

Nasz system zgodny jest z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi: rachunkowości, podatku VAT, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Bogaty funkcjonalnie

Funkcjonalność systemu SM-BOSS obejmuje takie dziedziny działania przedsiębiorstwa jak: obrót towarowy, kasa/bank, rozrachunki z klientami, kadry/płace, księgowość oraz produkcję.

Stale udoskonalany

Systematycznie wzbogacamy system SM-BOSS o nowe możliwości funkcjonalne. W każdej następnej wersji systemu uwzględniamy propozycje naszych Klientów.

W pełni zintegrowany

Każdy dokument lub jakąkolwiek informację, która ma zostać przetworzona wprowadzasz do systemu tylko jeden raz. Inteligentnie zaprojektowana struktura systemu pozwala wszystkim jego modułom na wzajemne korzystanie ze swoich danych. Setki zestawień i wydruków dostarczą wszystkich potrzebnych w Twojej Firmie informacji. Rozbudowany system filtrów umożliwia uzyskanie informacji w dowolnym przekroju i zakresie.

Szybki i bezpieczny

Specjalnie dla przedsiębiorstw o większych wymaganiach, przygotowaliśmy wersję systemu SM-BOSS CS, pracującą w technologii klient/serwer w oparciu o oprogramowanie Advantage Database Server firmy Extended System. Korzyści z pracy w SM-BOSS CS są znaczne – kilkukrotne przyśpieszenie pracy oraz pełne bezpieczeństwo danych.

Sprawdzony

Nasz system funkcjonuje na polskim rynku programów do zarządzania od 1992 roku. Przeżył niejedną rewolucję w przepisach prawnych. Użytkuje go 2500 przedsiębiorstw w całej Polsce.

Nie musisz kupować od razu całego systemu. SM-BOSS możesz kupować częściami, dokupując kolejne moduły bez utraty dotychczasowych danych. W ten sposób Twój system będzie wzrastał razem z Twoim Przedsiębiorstwem. Pełny system zawiera zintegrowane moduły funkcjonalne, które można również zakupić oddzielnie:

  • SM-OBRÓT TOWAROWY (Zakup, Sprzedaż , Kasa/Bank, Rozrachunki, Magazyn)
  • SM-FINANSE (Finanse, Kasa/Bank)
  • SM-ZATRUDNIENIE (Kadry, Płace)
  • SM-PRODUKCJA

Link do strony producenta: www.bossplus.pl