Znak IT.integro – ERP MASTER LEAGUE jest GWARANCJĄ kwalifikacji wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV oraz oznacza zapewnienie wsparcia, bazującego na kompetencjach całej grupy partnerskiej. Jest to jedyny taki program w Polsce, dzięki któremu powstała jedna z największych grup konsultantów, wdrażających system do zarządzenia przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV i firma Kilanowski Business Solutions jest jej częścią.
Aby otrzymać tytuł Certyfikowanego Partnera z sukcesem przeszliśmy przez wieloetapowy proces zaawansowanych szkoleń i egzaminów.
Prawo użytkowania marki IT.integro MASTER LEAGUE to przywilej wyłącznie certyfikowanego Partnera takiego, jak Kilanowski Business Solutions. Stanowi on potwierdzenie kompetencji i przynależność do elitarnej grupy firm wdrażających system Microsoft Dynamics NAV, zgodnie z metodyką opracowaną przez IT.integro.
We wrześniu 2015 roku wśród partnerów IT.integro MASTER LEAGUE znalazła się także nasza firma.
Musieliśmy wykazać się szeroką wiedzą merytoryczną oraz praktyczną na temat zintegrowanego systemu zarządzania Microsoft Dynamics NAV.

Spotkaj się z nami i sprawdź nasze kompetencje.

Folder informacyjnypdficon_large